Toyota Supra A80 type

Toyota Supra by TAMIYA
Toyota Supra by TAMIYA
Toyota Supra by TAMIYA

今回はTAMIYA製の1/24 Toyota Supraです。5代目と区別するためタイトルにA80型を加え「Toyota Supra A80 type」とします。
今回も先ずは資料探しから入ります!