Benetton B190 #15

Benetton B190 by TARGA models

Tameo Kits製の1/43 Benetton B190製作です。

Benetton B190 by TARGA models

リアウィングのステーを接着しました。流石に何度も位置調整をしました…