Ferrari F1-2000 #03

Ferrari F1-2000 by TARGA models

Tameo Kits製の1/43 Ferrari F1-2000です。

Ferrari F1-2000 by TARGA models

1回目のボディーの調整を終えました。まだまだですね…

Ferrari F1-2000 by TARGA models

1回目のアンダートレイの調整も終えました。こちらもまだまだですね…